Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 774/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie opinii o pracowniku ochrony uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające go postanowienie organu pierwszej instancji .

VII SA/Wa 1886/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie skierowania na powtórny egzamin

III SA/Lu 116/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wyrażenia negatywnej opinii co do posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia

II SA/Po 981/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;