Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II GSK 830/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SAB/Wa 11/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie w rozpoznania wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

VI SAB/Wa 27/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wniosku o odwołanie ze stanowiska notariusza

VI SAB/Wa 22/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o powołanie na stanowisko komornika sądowego

II SAB/Go 174/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w przedmiocie przeprowadzenia badania lekarskiego

II GSK 255/17 - Wyrok NSA z 2017-04-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie bezczynność organu w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o powołanie na stanowisko komornika sądowego

VI SAB/Wa 66/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o powołanie na stanowisko komornika sądowego

VI SAB/Wa 13/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie rozpoznania wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w sprawie o wpis do rejestru biegłych rewidentów miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do rozpoznania wniosku skarżącej o wpis do rejestru biegłych rewidentów, w tym do wyzna...

III SAB/Lu 23/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej [...] Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w przedmiocie postępowania kwalifikacyjnego i nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

VI SAB/Wa 67/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji