Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 1188/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 1188/11

II OZ 309/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skarg J. M. na decyzje Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie , nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 830/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego

VI SA/Wa 1861/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-20

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

VI SA/Wa 1862/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-20

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

VI SA/Wa 1860/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-20

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki