Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 778/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Skarga J. P. S. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej odmówić J. P. S. sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie

VII SA/Wa 1988/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-16

Skarga M. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1341/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr (...) w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania

II SA/Kr 64/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Gd 470/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania robót budowlanych

VII SA/Wa 1887/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 352/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-22

Skarga M. C. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 438/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 801/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej
1   Następne >   +2   +5   9