Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 711/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę trzech elektrowni wiatrowych

VII SA/Wa 1988/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-16

Skarga M. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1341/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr (...) w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania

II SA/Kr 64/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Gd 368/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 420/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Bk 527/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia

II SA/Gd 470/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania robót budowlanych

II SA/Bd 856/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-29

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie

II OZ 334/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie sprzeciwu do wykonywania robót określonych w zgłoszeniu
1   Następne >   +2   +5   +10   24