Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 638/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosków

I SA/Wa 432/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

II GSK 623/09 - Wyrok NSA z 2010-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

II GSK 4615/16 - Wyrok NSA z 2018-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci nagany

II GSK 3893/16 - Wyrok NSA z 2018-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Minister Inwestycji i Rozwoju) w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci nagany