Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 934/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek