Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1408/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1013/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 229/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 0

I OZ 493/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-20

Zażalenie Sołtysa Wsi Czaczów, Rady Sołeckiej Wsi Czaczów oraz Z. O., W. O., R. S., J. L., M. P., M. P., S. P., M. P., W. Z., J. L., K. L., I. C., M. C., E. L., J. L., J. L., W. P., J. P., Z. K., J. K., M. K., Z. S., A. P., S. C., W. M., M. M., F. C., S. M., J. C., S. C., S. F., W. Z., J. Z., A. Z., F. Z., B. Z., J. Z., B. Z., M. Z., Z. M., H. Z., B. P., J. Z., A. P., R. S., S. P., J. S., J. K., E. S., P. Z., S. B., G. Z., J. B., A. C., A. J., L. Z., S. Z., J. J., J. Z., M. Z., J. Z., J. J., M. ...

I OZ 762/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OZ 46/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1480/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości