Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Lu 127/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, ustalenia wartości celnej towaru, określenia kwot podatku od towarów i usług

III SA/Lu 125/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, ustalenia wartości celnej towaru, określenia kwot podatku od towarów i usług

I SA/Po 1435/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 1995 r.

I SA/Po 1438/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1995 r.

I SA/Sz 439/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-19

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2007 r.

I SA/Po 1077/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-25

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999r. oraz sprawy ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej

I SA/Po 1436/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1995 r.

III SA/Lu 122/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, ustalenia wartości celnej towaru, określenia kwot podatku od towarów i usług

III SA/Lu 123/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, ustalenia wartości celnej towaru, określenia kwot podatku od towarów i usług

I SA/Po 739/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia i zwrotu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006r.
1   Następne >   2