Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 595/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za III kwartał 2014r.

III SA/Wa 1243/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

I SA/Po 20/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji i ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012 r.

III SA/Wa 1781/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Skarga E. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie skargi na czynności zabezpieczające

III SA/Wa 1142/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Rz 682/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności skarżącej jako byłego prezesa zarządu spółki 'A' spółka z o.o. z siedzibą w R. za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2013 roku

I FSK 476/16 - Wyrok NSA z 2018-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w L.) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.

VIII SA/Wa 76/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązań podatkowych postanowił:

I SA/Ol 105/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-24

Wniosek w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za XI I XII 2016r.

I FSK 1246/16 - Wyrok NSA z 2018-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2012 r.
1   Następne >   +2   4