Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 753/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Kr 1450/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-26

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Kr 1812/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Kr 702/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Kr 883/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-27

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności

I SA/Kr 678/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Kr 28/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej w kwocie

I SA/Kr 615/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1993 r.

I SA/Kr 1590/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-29

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

I SA/Kr 365/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia podatku z tytułu dziedziczenia
1   Następne >   3