Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Lu 127/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, ustalenia wartości celnej towaru, określenia kwot podatku od towarów i usług

III SA/Lu 125/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, ustalenia wartości celnej towaru, określenia kwot podatku od towarów i usług

I SA/Lu 769/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe w zakresie wniosku o uzupełnienie wyroku

III SA/Lu 122/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, ustalenia wartości celnej towaru, określenia kwot podatku od towarów i usług

III SA/Lu 123/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, ustalenia wartości celnej towaru, określenia kwot podatku od towarów i usług

I SA/Lu 21/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Lu 246/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Lu 259/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego

I SA/Lu 32/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2009 r. w zakresie wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Lu 1329/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-23

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, kwiecień, lipiec
1   Następne >   2