Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Go 700/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Skarga: TF S.A. na decyzję : Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] w przedmiocie : podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nieruchomości

II FZ 901/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 2205/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Kr 753/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Po 1652/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia braku nadpłaty w podatku od środków transportowych

I SA/Kr 307/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-12

Wniosek w przedmiocie opłaty uzdrowiskowej

I SA/Op 295/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego w związku z wnioskiem skarżącego o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

I SA/Ol 172/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-13

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2008

I SA/Bk 556/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-26

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

I SA/Ol 173/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-13

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2009

I SA/Gl 799/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Skarga Prokuratora Rejonowego w Jaworznie na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie opłaty targowej w kwestii wniosku Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach, który w dniu 19 stycznia 2015 r. wydano w niniejszej sprawie
1   Następne >   3