Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Wr 175/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-30

Skarga D.W. na postanowienie SKO we W. w przedmiocie przekazania podania do organu właściwego

I OZ 889/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 613/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Lu 870/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego