Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 1204/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Łd 429/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-12

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

IV SA/Wa 2543/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

Wniosek w przedmiocie zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na działce

II SA/Lu 150/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy w zakresie wniosku W. C. o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

II SA/Ol 1071/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-25

Wniosek w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

IV SA/Wa 1454/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 841/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Gl 593/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odpadów na skutek wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Łd 987/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia stwierdzającego brak potrzeby sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowego

II SA/Gl 946/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie rozłożenia na raty kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia na skutek wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach
1   Następne >   +2   4