Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2382/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata