Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Bd 450/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-08-14

Wniosek w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

IV SA/Wr 58/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

II SA/Bd 907/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-02

Wniosek w przedmiocie wyłączenia od udziału w postępowaniu

II SA/Bd 908/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-02

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

II SAB/Rz 42/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-29

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia podania o wznowienie postępowania administracyjnego i wznowienie postępowania administracyjnego

II SA/Wa 159/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania podwyższonego dodatku specjalnego