Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 132/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 837/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 1/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B. w przedmiocie odmowy powtórnego naliczenia dodatków mieszkaniowych

I OZ 1198/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na u...

II SAB/Go 28/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu

II SA/Bd 636/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-06

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 434/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie sentencji tego wyroku z uzasadnieniem

II SA/Bd 539/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-08

Wniosek w przedmiocie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Bk 589/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-11-08

Wniosek w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Bd 915/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5