Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 619/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 617/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku