Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Bd 1416/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-04

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ke 31/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie powołania na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Ol 219/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

II SA/Ke 239/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

II SA/Go 664/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-13

Wniosek Starosty Powiatu o sporządzenie uzasadnienia postanowienia WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu z dnia [...]r. nr V/23/2011 w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Powiatu

II SA/Ke 34/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Powiatu w sprawie ustanowienia sztandaru

VIII SA/Wa 712/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-08

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę postanowił : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

III SA/Wr 407/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie zajęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
1   Następne >   2