Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Bk 55/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 36/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 730/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania własności działek

II SA/Gl 906/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Lu 736/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości przejętej na rzecz Skarbu Państwa

IV SA/Wa 129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 967/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji