Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 90/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia

IV SA/Wr 576/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-13

Wniosek w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Rz 56/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] października 2006 r. Nr [...] w przedmiocie : zmiana własnej decyzji poprzez uznanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka za świadczenie nienależne pobrane i orzeczenie obowiązku jego zwrotu