Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 73/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Bd 417/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-23

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bd 570/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OZ 109/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 231/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-07

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I OZ 107/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 238/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w E. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 183/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w zakresie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

I OZ 106/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2