Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 1098/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-30

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 1032/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 417/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-12-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Łd 910/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek oraz nienaliczania ustawowych odsetek powstałych z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 271/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Po 308/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-01

Skarga M. K. na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 775/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3