Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 40/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

I OZ 144/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SA/Gl 216/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 216/14

IV SA/Gl 984/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji umarzającej postępowanie w sprawie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Bk 186/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 187/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 744/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Kr 1145/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   6