Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 575/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wr 45/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Lu 327/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-23

Wniosek skarżącej o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 327/15

IV SA/Po 228/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OZ 736/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu Nr [..] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 112/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 407/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 573/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 1043/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4