Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 470/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w Centrum Rehabilitacyjno

IV SA/Gl 837/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 837/17

II SA/Łd 643/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie wstrzymania wypłaty świadczenia wychowawczego

II SA/Rz 1306/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 776/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Łd 906/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-10

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Ke 279/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 816/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 46/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności powstałych z tytułu otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2