Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1004/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 216/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 216/14

IV SA/Gl 1004/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 984/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji umarzającej postępowanie w sprawie opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 870/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-01

Skarga B.M. na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 964/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 964/13

IV SA/Gl 1434/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 651/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii sprostowania uzasadnienia wyroku z urzędu

IV SA/Gl 533/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

IV SA/Gl 246/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 246/13
1   Następne >   3