Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1004/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 858/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 411/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

I OZ 40/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

I OZ 144/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SA/Gl 216/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 216/14

IV SA/Gl 1004/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Bd 1094/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 73/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   30