Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1145/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 1654/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

III SA/Kr 21/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie ze skarg E. S. na decyzje SKO w przedmiocie uznania przyznanych świadczeń za nienależnie pobrane

III SA/Kr 807/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 28/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie ze skarg E. S. na decyzje SKO w przedmiocie uznania przyznanych świadczeń za nienależnie pobrane

III SA/Kr 1675/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 1617/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego