Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 309/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-12

Skarga G. G. na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 382/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 864/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 864/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 953/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 953/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 606/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 207/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 655/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 327/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-08-23

Wniosek skarżącej o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 327/15
1   Następne >   2