Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I OZ 287/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania zażalenia według własciwości

II SA/Po 357/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

II SA/Gd 438/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Bd 509/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie wykonania zastępczego obowiązku rozbiórki

II SA/Ke 536/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-09

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 410/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wyegzekwowania obowiązku rozbiórki lukarny w dachu budynku

II SA/Wr 150/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od upomnienia

II SA/Gd 766/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego oddalić wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia postanowienia

II OZ 817/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Gd 403/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki
1   Następne >   3