Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gd 553/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Ke 424/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-14

Wniosek B.W. o uzupełnienie wyroku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 r.

II SA/Gd 20/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 31/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie powołania na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Go 521/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: [...] na skutek wniosku skarżących o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Ol 219/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Po 495/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-08-26

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B.'

I SA/Gl 799/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Skarga Prokuratora Rejonowego w Jaworznie na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie opłaty targowej w kwestii wniosku Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach, który w dniu 19 stycznia 2015 r. wydano w niniejszej sprawie

II SA/Łd 292/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-30

Wniosek w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ł.
1   Następne >   +2   4