Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 1294/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej we W. , nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 363/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania , nr LVIII/757/V/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rataje

II OZ 1361/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-10

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przes...

I OZ 176/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skarg Szpitala [...] im. [...] w G. oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zarządzenie Prezydenta Grudziądza , nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala

I OZ 487/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy , nr [...] w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

II FSK 1142/19 - Wyrok NSA z 2019-10-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Dobroń w przedmiocie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych