Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Kr 1392/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXXVII/524/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w T. wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Tarnowa, w przedmiocie wniosku strony skarżącej o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku