Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 529/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 150/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy w zakresie wniosku W. C. o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

II SA/Łd 1331/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy B.

II SA/Go 664/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-13

Wniosek Starosty Powiatu o sporządzenie uzasadnienia postanowienia WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu z dnia [...]r. nr V/23/2011 w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Powiatu

II SA/Wr 188/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-07

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiadujących z gminą S. K., położonych w rejonie Trasy Cz.i ulicy L. w J.G.

II SA/Wr 80/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-04-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego