Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Rz 160/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych

I SA/Kr 1421/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

II SA/Ke 34/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Powiatu w sprawie ustanowienia sztandaru

II SA/Ke 20/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia wójta w sprawie zatwierdzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w G.

II FSK 3936/13 - Postanowienie NSA z 2016-01-15

Wniosek w przedmiocie skargi na uc...

IV SA/Gl 1147/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją w kwestii wniosku organu administracji o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Op 13/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powołania Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na skutek wniosku strony skarżącej o uzupełnienie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 13/18

II SA/Po 765/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora przedszkola
1   Następne >   2