Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Ol 1072/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi I.Ż. na niewykonanie przez Burmistrza G. wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SAB/Ol 29/09

II SA/Ol 446/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-27

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Łd 874/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-12

Skarga A. P. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie sygn. akt II SAB/Łd 25/07 postanowia sprostować z urzędu oczywiste omyłki pisarskie w uzasadnieniu wyroku WSA w Łodzi oku w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 874/08 w ten sposób, że na stronie pierwszej uzasadnienia w wierszu trzy...

VI SA/Wa 469/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-07

Wniosek . T. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie oddalającego skargę T. S. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-31

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

II SA/Bk 333/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-10-10

Wniosek W. F. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie sprawy ze skargi W. F. na niewykonanie przez Komendanta Miejskiego Policji w B. wyroku w sprawie II SAB/Bk 129/18