Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II SA/Go 710/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-22

Sprawa ze skargi Banku Spółdzielczego na informację Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

II GZ 529/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Łd 955/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-17

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych na rok 2011

II GZ 165/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

V SA/Wa 804/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę;

II GSK 963/13 - Wyrok NSA z 2014-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszar...

III SA/Wr 273/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Skarga R.F., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności do gruntów rolnych za rok [...], wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

III SA/Wr 276/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-27

Skarga R.F., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności do gruntów rolnych za rok [...], wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

II GSK 964/13 - Wyrok NSA z 2014-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

III SA/Lu 680/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-10

Sprawa ze skargi Z. Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. na informację Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w przedmiocie negatywnego rozstrzygnięcia protestu w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie sygn. akt III SA/Lu 680/14
1   Następne >   +2   +5   8