Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 242/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-26

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009r.

II FSK 572/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005

I FZ 440/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów , Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Gl 1059/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

I SA/Go 700/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Skarga: TF S.A. na decyzję : Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] w przedmiocie : podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nieruchomości

I SA/Go 785/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 1995 r.

I SA/Gl 295/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 326/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

II FSK 787/08 - Wyrok NSA z 2009-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

I FSK 1365/07 - Wyrok NSA z 2009-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2001 r.
1   Następne >   +2   5