Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 960/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-05

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2004, 2005 i 2006 r.

I SA/Ke 561/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie podatku rolnego na 2012 r.

I SA/Kr 1812/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I FSK 1662/11 - Wyrok NSA z 2012-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2004 r.

I SA/Gl 221/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-03

Sprawa ze skargi D. P. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie uprawnienia dostępu do dokumentów rozliczeniowych

I SA/Rz 457/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-10

skarg A. Sp. z o.o. w L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2005r. w związku z wnioskiem

I SA/Rz 462/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-10

skarg A. Sp. z o.o. w L. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec, wrzesień, październik i grudzień 2005r. w związku z wnioskiem

I SA/Kr 702/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I FSK 706/11 - Wyrok NSA z 2012-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, kwiecień, maj, czerwiec, październik 2004 r.

I SA/Lu 769/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe w zakresie wniosku o uzupełnienie wyroku
1   Następne >   +2   5