Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 183/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w zakresie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku