Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Gl 872/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II OZ 1150/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [..]. nr [..] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego

II OZ 39/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 299/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II OZ 63/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego