Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Ke 76/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia represji

II SA/Bd 1173/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-07

Wniosek w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 846/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej; w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia