Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

VIII SA/Wa 206/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

II SA/Lu 578/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej