Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 867/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 r.

I SA/Gd 63/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

I SA/Gd 470/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-15

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok

I SA/Gd 868/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r.

I SA/Gd 154/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-30

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2003 r. oraz za miesiące od stycznia do grudnia 2004 r.

I SA/Gd 64/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości

I SA/Gd 414/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-17

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2012 rok

I SA/Gd 865/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2002 r.

I SA/Gd 866/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r.

I SA/Gd 111/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   4