Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 575/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 407/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 573/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 389/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 389/17

IV SA/Gl 1097/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 1097/14

IV SA/Gl 997/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia wychowawczego w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku