Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VI SA/Wa 629/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-16

Wniosek w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 268/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

VI SA/Wa 1773/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odwołania ze stanowiska notariusza

VIII SAB/Wa 36/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania wznowieniowego

II GSK 435/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Skarga K. R. na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację

II SA/Ke 335/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-23

Wniosek w przedmiocie zaprzestania realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

VI SA/Wa 961/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy