Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I SA/Ol 595/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za III kwartał 2014r.

III SA/Wa 1243/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary porządkowej

III SA/Wa 1781/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Skarga E. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie skargi na czynności zabezpieczające

I SA/Rz 682/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności skarżącej jako byłego prezesa zarządu spółki 'A' spółka z o.o. z siedzibą w R. za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług za marzec i kwiecień 2013 roku

VIII SA/Wa 76/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązań podatkowych postanowił:

I SA/Ol 881/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-06-29

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej przez dłużnika kwoty zajętej wierzytelności

III SA/Gl 741/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

II FZ 199/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II FZ 518/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

I SA/Gd 553/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2