Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1887/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 945/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wydania w wyniku wznowienia postępowania nowej decyzji w sprawie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

VII SA/Wa 473/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie

VII SA/Wa 545/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bd 913/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-03

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 400/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-07

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Ke 740/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-25

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania ekspertyzy technicznej

II OZ 306/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1580/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2